Waiting Line No. 1 © Shiang-Jiun Chen 2014

Waiting Line No. 2 © Shiang-Jiun Chen 2014 (Parts)

Line No. 1 © Shiang-Jiun Chen 2014