Foggy Tree No. 1 © Shiang-Jiun Chen

Running © Shiang-Jiun Chen

Two © Shiang-Jiun Chen

Falling Leaves No. 1 © Shiang-Jiun Chen

Falling Leaves No. 2 © Shiang-Jiun Chen

Leaves © Shiang-Jiun Chen

Walking © Shiang-Jiun Chen

Window © Shiang-Jiun Chen