Bird © Shiang-Jiun Chen

Boy © Shiang-Jiun Chen

Cat No. 1 © Shiang-Jiun Chen

Cat No. 2 © Shiang-Jiun Chen

On Tree No. 1 © Shiang-Jiun Chen

On Tree No. 2 © Shiang-Jiun Chen

Chess © Shiang-Jiun Chen

Family © Shiang-Jiun Chen

Sunset © Shiang-Jiun Chen

Window © Shiang-Jiun Chen

Beach © Shiang-Jiun Chen

Eyes Series (Installation) + The Story (Performance) © Shiang-Jiun Chen